2015

Abandoned II (2015)
Abandoned II (2015)

Oil on canvas - 215 x145 cm

press to zoom
Abandoned IV (2015)
Abandoned IV (2015)

Oil on canvas - 70 x 120 cm

press to zoom
Abandoned V (2015)
Abandoned V (2015)

Oil on canvas - 173 x 128 cm

press to zoom
Shack (2015)
Shack (2015)

Oil on canvas - 190 x 175 cm

press to zoom
Abandoned VIII (2015)
Abandoned VIII (2015)

Oil on canvas - 105 x 160 cm

press to zoom
Abandoned VII (2015)
Abandoned VII (2015)

Oil on canvas - 120 x 100 cm

press to zoom
Abandoned VI (2015)
Abandoned VI (2015)

Oil on canvas - 160 x 140 cm

press to zoom
Abandoned III (2015)
Abandoned III (2015)

Oil on canvas - 80 x 90 cm

press to zoom
Scribble (2015)
Scribble (2015)

Oil on canvas - 36 x 51 cm

press to zoom